गुरुवार, 6 मई 2010

Mero Dharana.

म अबा मात्र के भन्ने गर्दछु भने पहिले आफु  राम्रो हुनु त्यसपछि मात्र अरुलाई राम्रो व नराम्रो भनी मूल्याङ्कन गर्नु.

कोई टिप्पणी नहीं: