रविवार, 7 मार्च 2010

मेरो मनमा भएका सबै कुराहरु पनामा उतरेको थिय तर पानानै छुट्यो.

कोई टिप्पणी नहीं: